Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

S spletno trgovino www.tislerija-butik.si (v nadaljevanju “spletna trgovina”) upravlja podjetje TIŠLERIJA mizarstvo in razvoj d. o. o., Zakl 6A, 3303 Gomilsko, Slovenija (ID za DDV: SI 42103193). Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 1685/2006 z dne 1. 9. 2006. IBAN: SI56 6100 0001 3841 180, poslovni račun odprt pri banki Delavska Hranilnica d. d. Osnovni kapital: 8.763,00 EUR.

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.tislerija-butik.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja podjetje Tišlerija, d. o. o. (v nadaljevanju kot »Trgovec«).
Prijava v spletno trgovino poteka na način, da spletni obiskovalec v okence vnese uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, in uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec s prijavo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. S prijavo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
• podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana),
• kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.),
• informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami,
• informacije o dostopnosti izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine,
• način in pogoji dostave izdelkov oziroma izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave,
• informacije o načinu plačila,
• podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine,
• informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop,
• informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika,
• informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Zato lahko pride tudi do napak. Prosimo, da nas o njih obvestite na elektronski naslov: info@tislerija.si. Skušali jih bomo čim hitreje odpraviti.

Akcije in popusti

Popusti se ne seštevajo! V kolikor so izdelki na spletni strani že v akciji oziroma je pri njih že določen kakršenkoli popust, dodatni popusti zanje ne veljajo. Sistem bo v tem primeru kupcu ponudil tisti popust, ki je zanj bolj ugoden.

Rok dobave

Rok dobave naročenih izdelkov, ki so na zalogi, je 3. delovne dni, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Rok dobave naročenih izdelkov, ki niso na zalogi, je 15. delovnih dni, oziroma po dogovoru. Nekatere izdelke zaradi specifičnih lastnosti dostavimo v roku 8-10 delovnih dni. V primeru, da ste naročili izdelek, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v navedenem roku, vas bomo o tem obvestili preko vaših kontaktnih podatkov.

Prevzem izdelkov

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

• po poštnem povzetju,
• z našo lastno dostavo,
• prevzem na sedežu podjetja Tišlerija d. o. o. vsak delovni dan med 7. in 15. uro, ob predhodnem dogovoru pa tudi izven delovnega časa.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

• plačilo s kreditno kartico,
• plačilo po predračunu.

5. Cene

Spletne cene veljajo za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila – to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:
• uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah; uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
• uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa
Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila.
Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave.

Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji sklenjena.

Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik oz. kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14-ih dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@tislerija.si, sporočiti, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe prav tako šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.

Uporabnik (kupec) nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije.

Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu, vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon. Trgovec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če Trgovec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.
Trgovec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Koriščeni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa.

Čeprav vedno delujemo v dobri veri, se lahko pri spremembah spletnega mesta zgodi, da pride do napak. Trgovec se zavezuje, da bo odkrito napako v najkrajšem možnem času odpravil. Uporabnik lahko trgovca na napako opozori preko telefonske številke 040 743 718 ali elektronskega sporočila na naslov info@tislerija.si. Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se trgovec zavezuje, da bo te skušal poravnati najkasneje v 14-ih dneh od argumentiranega obvestila o napaki.

9. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu, ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.
Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec oz. njegov pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

10. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenija. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

Cenik dostave vam je na voljo tukaj.

11. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

Več o varovanju podatkov vam je na voljo tukaj.

12. Varstvo otrok

Trgovec brez predhodnega dovoljenja ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

13. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

14. Odgovornost

Trgovec se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.
Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenija. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

15. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb, kamor se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št. 040 743 718. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda tudi na elektronski poštni naslov info@tislerija.si.
Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno, stvarno pristojno sodišče v Žalcu.

16. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Tišlerija d. o. o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Tišlerija d. o. o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

17. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, ter v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.tislerija-butik.si.
Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo ter uporabo v krajšem času.
Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema.
Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic ali mu to sporoči preko elektronske pošte na elektronski naslov info@tislerija.si.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel prokurist podjetja Tišlerija, d. o. o. v Zaklu dne 20. 09. 2020.